Skip to content Skip to footer

Obok znajdziesz zasady świadczenia usług w ofercie indywidualnej.

Przed oddaniem odzieży do naszej pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie odzieży.

1. Termin wykonania usługi wynosi 72 godziny od momentu przyjęcia garderoby.

2. Pralnia wykonuje usługę prania ekspresowego za dodatkową opłatą.

3. Wysokosść opłat z tytułu świadczenia przez pralnię usług okreęla cennik pralni.

4. Usługa płatna jest z góry w momencie przekazania asortymentu.

5. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nie nadające się do czyszczenia chemicznego lub/i wodnego.

6. Prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam, określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i dziurek.

7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkoedzenia lub zniszczenia fizeliny, guzików, ozdób, zamków, klamr, apkikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.

8. Odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.

9. Reklamacje uwzględniamy wyłącznie przy odbiorze garderoby.

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby z chwili oddania jej do pralni (w razie sporu stwierdzona ekspertyzą rzeczoznawcy – biegłego). Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia w niej stanowiska pralni ponosi Klient.

11. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane. Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.

12. Po upływie 90 dni nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.

13. Pozostawienie asortymentu w pralni jest równoważne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

Przed oddaniem dywanu do naszej pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.

1. W odniesieniu do dywanów, wykładzin i tapicerki oferujemy usługi czyszczenia i impregnacji.

2. Termin wykonania usługi wynosi 7 dni roboczych.

3. Przyjmujemy do prania dywany posiadające oznakowanie fabryczne co do sposobu ich konserwacji. Dywany nie posiadające powyższych oznakowań przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

4. Prosimy o wskazanie plam, przebarwień (określenie ich pochodzenia), uszkodzeń.

5. Uprzedzamy, że ze względu na specyfikację dywanów, wykładzin, tapicerki mamy prawo odmówić przyjęcia dywanu i wykonania usługi, jeśli uznamy, że jej wykonanie zgodnie z oczekiwaniami Klienta jest niemożliwe do osiągnięcia. Dywany mocno zabrudzone oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić, zwłaszcza gdy są stare lub uprzednio zapierane.

6. Dywany wydajemy tylko po pokazaniu otrzymanego od nas dowodu przyjęcia, w przypadku jego zagubienia, powierzony nam dywan możemy wydać tylko po uzyskaniu od Klienta danych osobowych.

7. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane w chwili odbioru dywanu.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dywanu odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością dywanu w chwili oddania go do prania.

9. W sytuacjach spornych powoływana będzie ekspertyza rzeczoznawcy, której koszt w razie potwierdzenia stanowiska pralni pokrywa Klient.

10. Dywany należy odebrać najpóźniej w terminie 90 dni od daty przyjęcia. Po tym terminie przekazujemy go na cele dobroczynne.